باید چگونه انقلاب اسلامی را فهمید؟ چهار

ساخت وبلاگ
چکیده : بسم اللهقبلاً بیان شد که برای شناخت درست انقلاب اسلامی، باید این پدیده را در بستر تاریخ دید. با وجود... با عنوان : باید چگونه انقلاب اسلامی را فهمید؟ چهار بخوانید :

بسم الله

قبلاً بیان شد که برای شناخت درست ، باید این پدیده را در بستر تاریخ دید. با وجود اعتراف به بی بضاعتی خودم در این زمینه ـ مثل سایر زمینه ها ـ به نظرم رسید که بد نیست برخی کتابها که به حصول چنین شناختی کمک می کنند در اینجا معرفی شوند. اولین مجموعه ای که در این باره معرفی شد، یک دوره ی مختصر و مفید تاریخ تمدن بود. با مطالعه ی این مجموعه، شناختی از غرب به معنی تاریخی اش به دست می آید؛ اما این شناخت باید شکلی فلسفی تر و نظری تر پیدا کند.
غالباً وقتی "غرب" را می شنویم ذهنمان یا روی کشورهای پیش رفته و منظم می رود و یا روی کشورهای سلطه گر (که البته شاید مصداق این دو یکی باشد!). شاید هم اولین چیزی که به ذهن می رسد کشورهای سمت چپ نقشه ی جغرافیا باشند. اما به نظر، غربی که انقلاب اسلامی در تقابل ذاتی با آن قرار دارد هیچ کدام از اینها نیست... غرب به این معنی هم شامل بلوک سیاسی غرب می شود و هم بلوک سیاسی شرق؛ یعنی هم غرب سیاسی غربی است و هم شرق سیاسی. البته در اسم گذاری دعوایی نیست؛ مهم این است که مراد از غرب به این معنا (به تعبیر دکتر داوری، غرب تاریخی) مشخص شود.
برای به دست آوردن چنین تصویری از غرب، دو کتاب را پیشنهاد می دهم:

یک) درباره ی غرب؛ دکتر رضا داوری. این کتاب، مجموعه ی مقالات است و خصوصا چند مقاله ی ابتدای کتاب برای آنچه اینجا بیان شد بسیار مفید هستند.
دو) مبانی نظری غرب مدرن. شهریار زرشناس. در این کتاب با مفهوم تمدنی اموری چون اومانیسم، سکولاریسم، سوبژکتویسیم و راسیونالیسم ـ که مبانی نظری غرب هستند ـ آشنا می شویم و همچنین از برخی از ایدئولوژی های مهم غرب مثل لیبرالیسم، فیمینیسم و... نیز شناختی اجمالی پیدا می کنیم.

خواندن این کتابها کمک می کند تا مثلاً اومانیسم را به "کرامت انسان" ترجمه نکنیم و یا سکولاریسم را صرفاً جدایی دین از سیاست نپنداریم و...

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت: 2:01