تقسیم کار

ساخت وبلاگ
چکیده : بسم اللهتقسیم کار نانوشته ی خوبی شده:آن ها نقض می کنندما ـ آرام ـ می گوییم نکنید!(آن ها به ریش ما نگ... با عنوان : تقسیم کار بخوانید :

بسم الله

تقسیم کار نانوشته ی خوبی شده:
آن ها نقض می کنند
ما ـ آرام ـ می گوییم نکنید!
(آن ها به ریش ما نگاه می کنند و لبخند می زنند!)
آن ها بلند می گویند نقض نکنیدها
ما ـ کمی بلند ـ می گوییم باشد؛ سفت ایستاده ایم!

پ.ن یک. برجام تجربه است؛ کاش تجربه پذیر باشیم!

پ.ن دو. "ما"، "آن ها"... معیار این ها چیست؟ چند خط روی نقشه های جغرافیایی یا چیز دیگری از جنس تعلق و تفکر؟

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 26 بهمن 1395 ساعت: 3:48