سوزنی به خودمان (در باب انتخابات. یک)

ساخت وبلاگ
چکیده : بسم اللهنزدیک انتخابات، بارها دیده ایم که خبرنگاری از مردم می پرسد توقع شما از کاندیدها چیست؛ و خیلی... با عنوان : سوزنی به خودمان (در باب انتخابات. یک) بخوانید :

بسم الله

نزدیک انتخابات، بارها دیده ایم که خبرنگاری از مردم می پرسد توقع شما از کاندیدها چیست؛ و خیلی ها جواب می دهند «از کاندیدها می خواهیم شعار غیر عملی ندهند» و از این نصیحت های خوبی که کاش شنیده می شد!

باید به مردم گفت که آن چه ما می گوییم را، این برادران نامزد بسیار بهتر از ما بلدند و شاید بتوانند ساعت ها در موردش نطق فصیح کنند! خیلی ها می توانند شعار طراحی کنند و پخش کنند در مذمت شعار دادن! باور کنید!

کاش می شد این خواهش را به مردم رساند که به جای طرح چنین درخواست هایی از نامزدها، خودتان کمی فکر کنید که انصافاً این شعاری که طرف می دهد عملی هست یا نه؛ و اگر عملی هست، این آقا برنامه ای هم برایش دارد یا خیر؟ و بر فرض که برنامه ای هم دارد، آدمِ این کار هم هست یا نه؟

هم وطنان خوب! خدایی این بار به فن بیان کاندیدها رأی ندهید! ما رئیس قوه ی "مجریه" می خواهیم؛ نه سخنور!


...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : پنجشنبه 17 فروردين 1396 ساعت: 9:56